Aftersales
 • บริการ
 • อะไหล่แท้
  • น้ำมันเครื่อง
  • กรองน้ำมันเครื่อง
  • สายพาน
  • น้ำยาเติมหม้อน้ำ
  • กรองอากาศ
  • น้ำมันเกียร์
  • หัวเทียน
  • ผ้าเบรก
  • น้ำมันเบรก
  • กรองระบบปรับอากาศ
  • ใบปัดน้ำฝน
  • หลอดไฟ
 • เปรียบเทียบราคาอะไหล่แท้
 • ตารางค่าบำรุงรักษา
 • อุปกรณ์ตกแต่ง
 • เครือข่ายผู้แทนจำหน่าย
 • ถาม-ตอบ

อะไหล่แท้

Function of the กรองน้ำมันเครื่อง
warnings
 1. Lv.1

  การเปลี่ยน และการบำรุงรักษาตามปกติ จะช่วยคงประสิทธิภาพรถคุณให้ยาวนานขึ้น

 2. Lv.2

  เมื่อกรองน้ำมันเครื่องมีผุ่นผงเกาะติดอยู่ ก็จะเกิด "อัตราการเร่งติดขัด" หรือ "เครื่องเดินเบาสั่น".

 3. Lv.3

  เมื่อไรที่กรองน้ำมันเครื่องเกิดการทำ
  งานติดขัดจะทิ้งความไม่สมบูณ์ของ
  เครื่องยนต์ไว้ทำให้เครื่องยนต์เกิด
  การชำรุดเสียหาย

About the กรองน้ำมันเครื่อง

 • Mechanism of the กรองน้ำมันเครื่อง

  การทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์
  ต้องทำอย่างทั่วถึง น้ำมันเครื่องที่สกปรก
  มีสิ่งเจือปน จะทำให้เกิดเขม่าควัน หรือ
  เหมือนมีโลหะหนักผสมอยู่กับน้ำมัน
  เครื่องกรองน้ำมันเครื่องจึงต้องทำหน้า
  ที่ป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อช่วยให้น้ำ
  มันเครื่องสะอาด เมื่อเครื่องยนต์ถูกใช้
  งานจะได้ราบรื่น ไม่ติดขัด


  Mechanism of the กรองน้ำมันเครื่อง
  Mechanism of the กรองน้ำมันเครื่อง
 • What happens if continuously used?

  กระดาษกรองน้ำมันเครื่องจะช่วยในการ
  กรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น เขม่าควัน
  โลหะ ฝุ่นแป้ง หรือ ฝุ่นละอองต่าง ๆ
  สิ่งเหล่านี้จะทำให้ความบริสุทธิ์ของน้ำมัน
  เครื่องค่อย ๆ ลดลง

  What happens if continuously used?

เราควรใช้อะไหล่แท้ มีคุณภาพและมีการรับประกัน โดยใช้ "อะไหล่แท้นิสสัน" เพื่อเป็นประโยชน์ และมีความมั่นใจในการใช้รถยนต์ยนต์. ผลที่เกิดจากการใช้อะไหล่เทียมในบางครั้ง ก็จะทำให้เครื่องยนต์เดินไม่ราบรื่น เกิดปัญหาตามมาอยู่เสมอ

ข้อดีของอะไหล่แท้นิสสัน

 • การกรองมีคุณภาพสูงสุด (กระดาษกรองน้ำมันเครื่อง)
 • ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง
 • ป้องกันน้ำมันไหลกลับได้เป็นอย่างดี (เมื่อดับเครื่องยนต์ ช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นยังคงอยู่ในระบบ เมื่อสตาร์ทเครื่องใหม่ เครื่องยนต์จะสตาร์ติดง่าย)